4 sposoby uniknięcia opóźnień w płatnościach od klientów

Każda firma ma swoich klientów, którzy mają problemy z terminowymi płatnościami. To sprawia, że ​​zarządzanie kontami jest bardzo trudne, ale utrudnia również przepływ gotówki w każdej organizacji. Znalezienie sposobów radzenia sobie z takimi klientami powinno być jednym z głównych celów każdej firmy.

Korzystanie z bezpłatnego oprogramowania do fakturowania jest obecnie popularnym wyborem dla zapewnienia płynności płatności. Gdy firma otrzymuje płynne płatności, może łatwo prowadzić firmę w bardziej ukierunkowany sposób. Firmy bardzo polegają na swoich harmonogramach płatności i potrzebują funduszy na codzienne wydatki.

Oto kilka sposobów uniknięcia opóźnień w płatnościach od klientów

Bądź ostrożny przy wyborze klientów:

Jednym z pierwszych kroków, aby upewnić się, że klienci nie opóźniają płatności, jest mądry wybór klientów. Przed wybraniem klienta musisz dokładnie zbadać i sprawdzić pochodzenie klienta. Jeśli mają historię opóźnień w płatnościach, nie wolno ich utrzymywać na liście priorytetów.

Przedyskutuj warunki płatności:

Jednym z głównych powodów, dla których klienci opóźniają płatności, jest to, że nie rozumieją w pełni warunków płatności. Zaleca się omówienie warunków płatności z klientami przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Musisz również mieć konsekwencje opóźnień w płatnościach wyraźnie określone na twoich warunkach płatności. Używaj sformułowań, które są łatwe do zrozumienia i niejednoznaczne, jeśli to możliwe, osobiście omów te warunki z klientami.

Ustaw przypomnienia:

Jak wspomnieliśmy wcześniej, oprogramowanie do fakturowania pomaga również firmom utrzymać harmonogram płatności. Zawsze możesz tworzyć przypomnienia o płatnościach i być na bieżąco z każdą nadchodzącą płatnością. Dzięki najlepszemu bezpłatnemu oprogramowaniu do fakturowania możesz również wysyłać te przypomnienia do klientów i informować ich o terminie płatności.

Zachęcaj do wcześniejszych płatności:

Oferowanie zachęty wczesnym płatnikom to kolejny sposób promowania terminowych płatności. Oferując rabat za wcześniejszą płatność, zachęcasz klientów do zapłaty w terminie lub przed terminem płatności. Należy jednak upewnić się, że oferowany rabat jest zgodny z ilością pracy i płatności. W związku z tym możesz oferować różne płyty rabatowe.

Oferuj różne sposoby płatności:

Wiele razy klienci podają, że nie byli w stanie dokonać płatności z powodu wyboru trybu płatności. Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że oferujesz swoim klientom szereg opcji płatności. Od czeków po wersje robocze na żądanie i płatności online - możesz rozszerzyć liczbę opcji dla swoich klientów.

Oto niektóre ze sposobów, w jakie możesz starać się otrzymywać terminowe płatności. Kiedy otrzymujesz terminowe płatności, masz dużo środków na planowanie operacji i inwestowanie w różne aspekty działalności. Zarządzanie płatnościami jest bardzo ważne, a automatyzacja tego procesu jest bardzo skutecznym sposobem. Zarejestruj się już dziś w oprogramowaniu do rozliczeń i porzuć obawy dotyczące opóźnień w płatnościach.

Blog eFaktura Office

Nowości i wskazówki nr 1 odnośnie oprogramowania do fakturowania i księgowania